Mój stan
 
 
LiveZilla Live Help
Zalety
Klimatyzacja i wentylacja, a zdrowie.

Człowiek w czasie swojego życia znaczną jego część spędza w pomieszczeniach. Dotyczy to zarówno mieszkań jak również pomieszczeń przeznaczonych do pracy. Jeszcze do niedawna w Polsce trudno było znaleźć klimatyzowane hale produkcyjne i magazynowe

Czy zamontowanie nawiewników nie spowoduje utraty gwarancji na okna?

Niewątpliwie w tej sprawie należy zwrócić się do dostawcy okna (najczęściej jest to firma pośrednicząca między producentem a użytkownikiem), bo to on decyduje, czy podtrzymać zobowiązanie gwarancyjne, czy też nie na wypadek późniejszego montażu nawiewnika przez osobę trzecią (inną firmę lub samego użytkownika).

Jaki wpływ mają nawiewniki na izolacyjność akustyczną okien?

Pytanie o izolacyjność akustyczną może znaleźć odpowiedź, o ile odniesiemy się do konkretnych nawiewników, gdyż każdy z nich (obecnie na polskim rynku funkcjonuje kilka rozwiązań) może legitymować się innymi parametrami, gdyż badany mógł być według innej normy.

Pomimo zainstalowanych nawiewników, w dalszym ciągu podczas chłodnych dni występuje roszenie szyb w oknach. Co może być tego przyczyną i jak temu zaradzić?

Przyczyną może być przede wszystkim niewłaściwy „ciąg wentylacyjny”, tzn. sytuacja, w której do mieszkania przez nawiewnik nie dostaje się właściwa ilość powietrza, gdyż wchodzące przez czerpnię powietrze napotyka „opór” powietrza w pokoju, który wskutek braku właściwej wentylacji wyciągowej (niedrożna lub źle usytuowana kratka wentylacji grawitacyjnej) nie uchodzi „dalej” do kanału wentylacyjnego w tym pomieszczeniu

Jaki wpływ na wentylację grawitacyjną ma stan nasad na kanałach wentylacyjnych?

Nasady generalnie powinny sprzyjać skuteczności wentylacji okiennej, tj. takiej, w której zastosowanie mają nawiewniki, jako elementy doprowadzające powietrze do środka budynku. Tak samo dobrze nasady powinny współdziałać z nawietrzakami ściennymi typu „FRESH” montowanymi w konstrukcji ściany.

Prezentacja
Co zrobić żeby nawietrzaki ścienne nie wiały "zimnem" ?