Mój stan
 
 
LiveZilla Live Help
Zalety
Jaki wpływ mają nawiewniki na izolacyjność akustyczną okien?

Pytanie o izolacyjność akustyczną może znaleźć odpowiedź, o ile odniesiemy się do konkretnych nawiewników, gdyż każdy z nich (obecnie na polskim rynku funkcjonuje kilka rozwiązań) może legitymować się innymi parametrami, gdyż badany mógł być według innej normy. W Polsce właściwym dla określenia ich właściwości akustycznych jest tzw. Wskaźnik izolacyjności akustycznej (wskaźnik znormalizowanej różnicy poziomu ciśnienia akustycznego) określony w PN-EN 20140-10:1994. Z uwagi na ochronę akustyczną okna z wbudowanym nawiewnikiem powinny być stosowane zgodnie z PN-B-02151-10:1999 lub PN-87/B-02151/03, gdyż w Polsce istnieje tylko takie odniesienie normowe.

 

Z uwagi na bardzo skomplikowaną materię akustyki, nie wdając się w szczegóły w przypadku stosowanie nawiewników okiennych, można podkreślić następujące elementy:

 

  • Każdy otwarty nawiewnik pogarsza izolacyjność okna – WAŻNE, ABY POGORSZENIE TO MIEŚCIŁO SIĘ W GRANICACH OKRE,ŚLONYCH NORMĄ.
  • Najlepsze są te nawiewniki, których różnica poziomu izolacyjności akustycznej w pozycji całkowitego otwarcia i całkowitego zamknięcia jest jak najmniejsza, przy stosunkowo dobrej izolacyjności w pozycji zamknięcia np. nawiewniki automatyczne SELECT PC S13 4000/PC30 posiadają dobry wskaźnik ważony D n,e,w, bo 32 dB w obu pozycjach.
  • Odczuwalne pogorszenie właściwości akustycznych okna jest także większe w przypadku nawiewników montowanych w małych oknach, w małych pomieszczeniach. Im kubatura pomieszczenia jest większa, tym mniej odczuwalne jest pogorszenie izolacyjności akustycznej.
  • Z praktycznego punktu widzenia, z wyjątkiem miejsc o bardzo wysokim nasileniu hałasu, zastosowanie nawiewników dopuszczonych do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej jest całkowicie „bezpieczne” i w niewielkim stopniu wpływa na właściwości akustyczne całego okna – jest on mniejszy w przypadku okien drewnianych niż PCV.
  • Bardzo trudno jest zapewnić wysoką izolacyjność akustyczną samego nawiewnika bez bardzo poważnego rozbudowania jego konstrukcji – wymiarów! Wiąże się to z wbudowaniem samego urządzenia w „skrzynkę tłumiącą” wyścielaną specjalnym materiałem tłumiącym hałas i wmontowaniem takiej konstrukcji w okno. Takimi nawiewnikami są np. urządzenia SILENTBLOC, stosowane w oknach hoteli usytuowanych w pobliżu lotnisk lub centrach dużych miast.
  • Nawiewniki wramowe – montowane w skrzydło lub ościeżnicę – w mniejszym stopniu obniżają właściwości akustyczne okna niż nawiewniki wszybowe, montowane pomiędzy górną krawędzią szyby a ramiakiem okna (z wyjątkiem typu SILENTBLOC).

 

Źródło: Administrator 11/2003

Drukuj stronę    |    Poleć stronę
Prezentacja
Co zrobić żeby nawietrzaki ścienne nie wiały "zimnem" ?