Mój stan
 
 
LiveZilla Live Help
Zalety
PLGBC

 

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) od 2011 r.


Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jest organizacją pozarządową (nie nastawioną na zysk), zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce ( poświęcając szczególną uwagę regionom post-przemysłowym takim jak na przykład Śląsk).


Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym celem jest przekształcenie projektowania, budowania i użytkowania budynków w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno jego mieszkańcom jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podjęte w tym kierunku działania to upowszechnianie najnowszych informacji, aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach branżowych (konferencjach, targach i sympozjach) oraz wdrożenie systemu wielokryterialnej oceny zielonych budynków.


Do zadań PLGBC zalicza się zapewnienie przywództwa, kierowanie edukacją, dostarczanie źródeł i wzmocnienie fundamentów budownictwa ekologicznego w Polsce. PLGBC jest orędownikiem stworzenia ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej łącząc głosy profesjonalistów, organizacji oraz firm zainteresowanych rozwojem zrównoważonym.
Zbieżność celów FLOP SYSTEM Sp. z o.o., firmy, która od niemal 25 lat specjalizuje się w dostawach energooszczędnych i sprzyjających zdrowiu rozwiązań wentylacyjnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego zaowocowało utworzeniem koalicji na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców kraju przez pozytywny wpływ i wdrożenie wspomnianej zasady potrójnej odpowiedzialności.

Prezentacja
Co zrobić żeby nawietrzaki ścienne nie wiały "zimnem" ?