Mój stan
 
 
LiveZilla Live Help
Zalety
W naszym mieszkaniu spółdzielnia wymieniła okna stare drewniane, na nowoczesne też drewniane z tzw. szybami zespolonymi.

Czy zastosowanie takich zespolonych szyb (pomiędzy dwiema taflami jest przestrzeń wypełniona jakimś gazem) nie spowodowało pojawienia się w chłodne dni grudnia wilgoci na szybach i ścianie przy oknie ?

 

W nowoczesnych krajach, które wcześniej niż Polska zdały sobie sprawę z konieczności oszczędzania energii, problematyka zdrowego mieszkania i ochrony zdrowia jest zdecydowanie eksponowana. Powszechnie stosowane są ta okienne nawiewniki powietrza zewnętrznego tzw. LISTWY WENTYLACYJNE, które mogą być montowane we wszystkich rodzajach okien : drewnianych, aluminiowych, plastikowych itp.

 

Stosowane już dziś w wielu krajach o chłodniejszym klimacie nawiewniki są najczęściej wystarczającym elementem uzupełniającym istniejący system wentylacji grawitacyjnej. Montowane w górnej części okna dostarczają do pokoju świeże powietrze, w efekcie powietrze stęchłe i wilgotne usuwane zostaje przez system wentylacji grawitacyjnej.

 

Aktualnie istnieje wiele rozwiązań technicznych i „trendów” w dziedzinie wentylacji z wykorzystaniem nawiewników okiennych. Pamiętajmy, że w myśl obowiązujących w naszym kraju przez kilka dziesięcioleci przepisów budowlanych, powietrze miało dostawać się do mieszkań przez nieszczelności stolarki okiennej !

 

Regulacje te utraciły swą aktualność, gdyż ...nieszczelności w stolarce brak. Nie ma nieszczelności - nie ma powietrza! Spośród wszystkich sposobów poprawienia wentylacji w istniejących mieszkaniach – zdecydowanie najtańszym i najlepszym jest montaż listew wentylacyjnych (nawiewników) w istniejącej stolarce okiennej – szczególnie drewnianej .

 

Źródło: Administrator nr 2/2003

 

Pojawienie się wilgoci nie wynika z zastosowania szyb zespolonych w nowych oknach lecz z jego generalnej konstrukcji. Rama i skrzydło okna połączone są ze sobą za pomocą systemu tzw. okuć obwiedniowych (a nie zwykłych dwóch zawiasów), co sprawia, że pomiędzy tymi dwiema częściami okna nie ma praktycznie wystarczającej szczeliny dla celów wentylacji. Okno jest bardzo szczelne „ciepłe”. Brak właściwej szczeliny powoduje natomiast brak nawiewu niezbędnej ilości świeżego powietrza do wnętrza mieszkania. Wraz z brakiem dostępu świeżego powietrza nie ma możliwości usuwania z mieszkania powietrza zużytego- stęchłego. Jest to typowe zjawisko związane z brakiem właściwej wymiany powietrza w mieszkaniu – nie zaś z wadą okna jako takiego.

 

Co więc zrobić? Należy zadbać o dostarczenie powietrza, najlepiej (najtaniej) za pomocą listew wentylacyjnych, które montuje się w górnej części okna, także w już istniejącym oknie, ale należy w tym celu zgłosić się do wyspecjalizowanej firmy lub administratora budynku. Zasadniczą ich cechą jest to, że ilość dostającego się do mieszkania powietrza jest kontrolowana przez użytkownika. Może on ustawić zarówno poziom ilości powietrza jak i kierunek jego nawiewu, unikając w ten sposób ryzyka przeciągów i nadmiernych strat ciepła w okresie zimowym. Można zwiększyć lub zmniejszyć ilość nawiewanego powietrza niezależnie od poziomu wilgotności czy temperatury, natomiast z uwzględnieniem chwilowego zapotrzebowania na świeże powietrze spowodowane np. obecnością gości. Listwy wentylacyjne są powszechnie stosowane w Skandynawii, gdzie klimat jest zdecydowanie chłodniejszy od naszego.

 

Właściwie zamontowane i użytkowane wpływają na długotrwałe użytkowanie mieszkań, poprawę warunków zdrowotnych i ...w efekcie - paradoksalnie- obniżenie całkowitych kosztów eksploatacyjnych mieszkań (przy uwzględnieniu częstotliwości koniecznych remontów spowodowanych nadmiarem wilgoci i starzeniem się typowych materiałów wykończeniowych jak tapety, wykładziny itp.) Należy ostrzec, że sytuacja pogarsza się, gdy zainstalujemy w mieszkaniu kuchnię gazową. Gaz w trakcie spalania pobiera tlen z powietrza i uwalnia do otoczenia dwutlenek węgla oraz parę wodną, które są naturalnymi produktami jego spalania. Istotne skrócenie czasu budowy domu z 5-7 lat w latach 70-tych do 2-3 lat w końcu lat 90-tych sprawiło, że nowy budynek często "nie zdąży odtajać" - pozbyć się substancji i związków chemicznych wchodzących w skład użytych do jego budowy materiałów oraz wody zalegającej w fundamentach, ścianach i stropach. Dodatkowych atutem tego rozwiązania są bardzo niskie koszty inwestycyjne. Koszt takiego urządzenia to ok. 30 PLN. Jego prostota sprawia, że może ono być zamontowane przez domownika w już istniejącym oknie, przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi, takich jak wiertarka i śrubokręt. Wartym podkreślenia jest, że montaż listwy w oknach z PCW dokonywany jest bez ingerencji w metalowe wzmocnienie profilu.

 

Źródło: Administrator nr 1/2003

Drukuj stronę    |    Poleć stronę
Prezentacja
Co zrobić żeby nawietrzaki ścienne nie wiały "zimnem" ?