SPIDERvent w stropie monolitycznym

Rekuperacja SPIDERVENT (Monolit) – Widok generalny na instalację po wstępnym zalaniu.

 

Rekuperacja SPIDERVENT (Monolit) – Mocowanie kanalu do zbrojenia.

 

Rekuperacja SPIDERVENT (Monolit) – Montaż kanału Karboflex do kolanka wentylacyjnego.

 

 

Rekuperacja SPIDERVENT(Monolit) – Montaż kolanka wentylacyjnego z przybiciem do deskowania.

Rekuperacja PIDERVENT(Monolit)_dalsze zalewanie do końca.

Rekuperacja +SPIDERVENT(Monolit) – Uszczelnianie połaczenia kanal-kolektor.

Rekuperacja SPIDERVENT(Monolit) – wstepne zalewanie wokol kanalow.

Rekuperacja SPIDERVENT(Monolit) – Widok ogólny na częsciowo zalany strop.