Izolacja akustyczna ścian

Do zakresu usług świadczonych przez naszą firmę należy wsparcie przy projektowaniu izolacji akustycznej ścian. Izolację można wykonać na różnym etapie wznoszenia budynku – w budynkach budowanych, istniejących lub modernizowanych. Akustyka i ochrona przed hałasem jest przedmiotem zainteresowania projektantów, producentów materiałów budowlanych i wykonawców robót, dzięki czemu powstają złożone systemy izolacji akustycznej ścian zewnętrznych i wewnętrznych, w których bardzo istotnym elementem stają się nawietrzaki ścienne. Stosowanie odpowiednich urządzeń i materiałów pozwala poprawić parametry dźwiękoizolacyjne przegród zewnętrznych i w ten sposób zwiększyć komfort użytkowania budynku.

Kiedy warto pomyśleć o akustycznej izolacji ścian?

Właściwości dźwiękochłonne ścian w dużej mierze zależą od materiałów, z jakich wykonano izolację akustyczną ścian. Drugi istotny czynnik to materiał, z jakiego zbudowane są przegrody wewnętrzne i ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych oraz obiektów użytkowych. Tradycyjne wyroby budowlane przeznaczone do wznoszenia ścian zazwyczaj osiągają bardzo niskie parametry akustyczne. Z tego względu korzystne jest wykonanie dodatkowej izolacji, która ochroni przed hałasem, drganiami i dźwiękami powietrznymi oraz uderzeniowymi. O izolacji akustycznej budynku warto pomyśleć, kiedy hałasy utrudniają codzienne funkcjonowanie lub odpoczynek. Wskazaniem do wykonania izolacji może być również rozpoznanie mankamentów akustycznych budynku, które są możliwe do wyeliminowania.

Poprawa izolacyjności jest wskazana m.in., gdy:

  • po diagnostyce akustycznej ścian okaże się, że istnieją w nich nieszczelności w złączach,
  • obecne są otwory technologiczne w płytach żelbetowych, które osłabiły izolacyjność,
  • płyty gipsowo-kartonowe umocowano na „plackach gipsowych”.

Budynek można dostosować do aktualnych wymagań akustycznych również poprzez wymianę okien i montaż nowoczesnych nawietrzaków ściennych. Nasi współpracownicy na Państwa życzenie mogą dokonać oceny akustycznej projektowanego lub istniejącego budynku i wskazać najlepsze rozwiązania.