Zarząd

prezes zarządu

Janusz Kopecki

Prezes Zarządu