Wentylacja mechaniczna

Wydajność wentylacji mechanicznej w budynkach nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych, tak jak ma to miejsce w przypadku wentylacji naturalnej nazywanej również grawitacyjną. Dlatego też w wentylacji mieszkań często stosuje się różne warianty wentylacji mechanicznej: wywiewną, wentylację nawiewno-wywiewną lub wentylację hybrydową. Każdy wymieniony rodzaj wentylacji mechanicznej działa na zasadzie wymuszonego obiegu powietrza, zmienne są natomiast mechanizmy sterowania urządzeniami. System jest zasilany silnikiem elektrycznym wentylatora, co pozwala na stałe i kontrolowane działanie.

Wentylacja wywiewna, nawiewno-wywiewna czy hybrydowa?

Wentylacja mechaniczna zapewnia ekonomiczny i efektywny dopływ świeżego powietrza w prywatnych domach i mieszkaniach, obiektach użytkowych czy sportowych oraz lokalach gastronomicznych. W naszym katalogu (sklepie) znajdą Państwo szeroką informację, zarówno o elementach, jak i kompletnych systemach:

  • wentylacji mechanicznej wywiewnej,
  • wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
  • wentylacji mechanicznej nadciśnieniowej.

Wentylacja mechaniczna wywiewna polega na usuwaniu powietrza z pomieszczeń za pomocą wentylatorów lub wywietrzników wentylacyjnych. Dopływ powietrza przez szczeliny i otwory wentylacyjne w przegrodzie zewnętrznej jest kompensacyjny, w przypadku wykorzystania wentylatorów jest kontrolowany poprzez sterowanie ich prędkością obrotową, w przypadku wywietrzników przebiega samoistnie – grawitacyjnie. W wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej kontrolowany jest zarówno proces dostarczania powietrza do wnętrz, jak i jego usuwania.

Wentylacja nadciśnieniowa – centralna doprowadza powietrze zewnętrzne, przefiltrowane i podgrzane do wnętrza budynku, które usuwane jest z niego poprzez wywiewniki okienne lub ścienne, jako zużyte. Jest to odwrotność centralnej wentylacji wyciągowej, szczególnie przydatna w niedużych domach jednorodzinnych, gdyż nie wymaga prowadzenia żadnych kanałów wentylacyjnych. Dostosowuje swoje działanie do warunków higienicznych wewnątrz domu.