Rekuperacja

Rekuperacja jest jedną z metod, jakie stosuje się w celu poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach. Odpowiednio rozmieszczone otwory wentylacyjne w stropie oraz filtry antysmogowe również należą do praktycznych i ekonomicznych działań, jakie można wykonać, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie wentylacji w budynku. Instalacja wentylacyjna z rekuperacją ciepła to najbardziej efektywna metoda wentylacji budynków mieszkalnych, obiektów biurowych, szkól, przedszkoli, żłobków itp. Do zalet rekuperacji, czyli wentylacji z odzyskiem ciepła należy:

  • poprawa stanu higienicznego powietrza,
  • lepsze samopoczucie mieszkańców,
  • niski koszt eksploatacji,
  • duża skuteczność,
  • możliwość odzysku energii cieplnej z usuwanego powietrza,
  • zyskanie oszczędności, dzięki ograniczeniu zużycia ciepła.

Otwory wentylacyjne w stropie, filtry antysmogowe

Otwory nawiewne i wywiewne w stropie służące do dostarczenia świeżego i usunięcia zużytego powietrza przez system wentylacji mieszkań wykonuje się na etapie wylewania stropu. System rekuperacji stropowej najlepiej wykonać na etapie układania zbrojenia w przypadku stropów monolitycznych, pustaków w przypadku stropu teriva itp. lub już częściowo w fabryce w przypadku stropów prefabrykowanych typu filigran. W budynkach wyposażonych w system rekuperacji zalecamy również montaż filtrów antysmogowych. System wentylacyjny wyposażony w takie filtry jest znacznie skuteczniejszy pod względem higienicznym, ponieważ do wnętrza domu nie dostają się zanieczyszczenia lotne i pyły zawieszone. Niektóre rodzaje filtrów niwelują również przykre zapachy. Mogą być montowane w nowych i istniejących instalacjach z rekuperacją ciepła.