Przedstawiamy Państwu kompletną  ofertę  zamiany systemu  AERECO na rozwiązanie FLOP SYSTEM , zapewniające energooszczędną i w pełni kontrolowaną  wymianę powietrza (wentylację mechaniczną) w mieszkaniach i apartamentach , z wykorzystaniem nawiewników okiennych i ściennych a po stronie wywiewnej  ( opcjonalnie)   centralnych wentylatorów  zbiorczych  , współpracujących z zamontowanymi w kuchniach i łazienkach wywiewnikami stabilnego przepływu  STABILVENT. Bazując na swoim 28-letnim doświadczeniu i udziale w unijnych  projektach badawczo-rozwojowych opracowaliśmy modele systemów wentylacji mechanicznej mieszkań dostosowane do najbardziej wymagających  inwestorów i użytkowników , w których priorytetami są : energooszczędność , jakość urządzeń  i troska o zdrowy mikroklimat mieszkań.    

Wentylacja mechaniczna mieszkań – na czym polega?

W każdym mieszkaniu na wszystkich kondygnacjach proponujemy zastosowanie układu wentylacji mechanicznej – wywiewnej stałego ciśnienia w oparciu o wentylatory zbiorcze naszej produkcji o nazwie  DachBOX , działające bardzo precyzyjnie już na niskich poziomach podciśnienia oraz posiadające wbudowaną pełną automatykę, co w zdecydowany sposób obniża koszty sterownia, gdyż wymaga podłączenia do urządzenia jedynie przewodu zasilającego 230V.

Instalacja wentylacji wywiewnej z centralnymi wentylatorami wyciągowymi obsługującymi po kilka pionów (tego samego rodzaju)  jednocześnie,  ma za zadanie usuwać zużyte (zawierające wilgoć, niemiłe zapachy, dwutlenek węgla oraz inne zanieczyszczenia) powietrze z takich pomieszczeń jak kuchnie, łazienki, WC i garderoby.

Układ do regulacji ciśnienia utrzymuje stałe podciśnienie w każdym punkcie instalacji (np. na „Stabilventach” w łazienkach i kuchniach) co pozwala uniknąć rozregulowaniu całej instalacji w momencie gdy zmienią się opory przepływu w jej poszczególnych częściach. Zmiany oporów mogą być spowodowane włączeniem okapu kuchennego, zamknięciem kratki wywiewnej w łazience lub zamknięciem okna w mieszkaniu. Do prawidłowej pracy tego typu układu niezbędne jest szczelne połączenie wszystkich przewodów i urządzeń tak aby nie dochodziło do zasysania tzw. „obcego” powietrza z poza układu.

Dlaczego warto zastosować wentylację mechaniczną mieszkań?

Rozwiązanie takie  daje gwarancję skutecznej i dostosowanej do chwilowych potrzeb lokatora wymiany powietrza w całym mieszkaniu, gdyż świeże powietrze dostarczane jest do  pokoi za pomocą okiennych listew wentylacyjnych, a następnie przez podcięcia w drzwiach przechodzi do przedpokoju, a następnie trafia  do kuchni i łazienki . 
Jako elementy nawiewu proponujemy okienne listwy wentylacyjne, regulowane ręcznie , montowane w oknach pokoi.  Ich ilość została dobrana do normatywnej ilości powietrza usuwanego tak aby kompensować wywiewaną ilość powietrza przez „Stabilventy” w łazienkach i kuchniach. Natomiast za skuteczną i prawidłową wentylację wywiewną odpowiedzialne będą nowoczesne, energooszczędne wentylatory dachowe współpracujące z kilkoma pionami wentylacyjnymi np. jeden wentylator obsługuje wszystkie łazienki w kilku mieszkaniach na  wszystkich kondygnacjach mieszkalnych.

Zwracamy także uwagę ,że o ile inwestor byłby zainteresowany sensowne jest wykorzystanie systemu  ,w  którym nawiewniki okienne higrosterowane zastąpione mogą być zwykłymi  ,ręcznie regulowanymi , natomiast ewentualna kontrola wilgotnościowa strumienia powietrza usuwanego realizowana byłaby  jedynie  w łazience  ( tam jedynie pojawia się  najczęściej chwilowe zwiększenie poziomu wilgotności względnej powietrza)  z wykorzystaniem wywiewnika stabilnego przepływu STABILVENT Alize Hygro .  Automatyczna wentylacja kuchni  ( o zmiennym strumieniu)  odbywać się może z wykorzystaniem dwustopniowego  wywiewnika STABILVENT DS ( ręcznie otwierany na wyższy poziom przepływu)

Takie rozwiązanie pozwoliłoby  na dalsze znaczące obniżenie kosztu inwestycji przy zapewnieniu właściwej, zgodnej z oczekiwaniami użytkownika mieszkania wentylacji.