Zasady doboru listew wentylacyjnych

Powszechne stosowanie szczelnych okien w budynkach spowodowało niekorzystne zmiany w mikroklimacie pomieszczeń. Prawodawca dopuszczając stosowanie szczelnych okien nie przewidział środków zapobiegawczych, które zapewniałyby dobrą wentylację w pomieszczeniach.

Jeszcze w normie PN-83/B-03430 [1] obowiązującej do 2000 r., wymagania dotyczące dopływu powietrza zewnętrznego miały ogólny charakter, przewidując dopływ powietrza przez otwory o regulowanym stopniu otwarcia, usytuowane w górnej części okna lub ponad oknem, względnie, jeżeli zapewni się skuteczne ogrzanie dopływającego powietrza, w dolnej części ściany zewnętrznej.

W szerszym zakresie problem dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń jest określony w znowelizowanej normie PN-83/B-03430/Az3:2000 [2]. Powszechne stosowanie szczelnych okien w budynkach wyprzedziło czasowo wymagania podane w normie [2]. Problem niedostatecznej wentylacji pomieszczeń. nadal więc występuje i jest częstym powodem  nieporozumień zachodzących pomiędzy właścicielem budynku a użytkownikami mieszkań. Rozpatrzmy niektóre z ważniejszych problemów niedostatecznego dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń.

 

Pobierz pdf >>